นวัตกรรมพลังงานเพื่ออนาคต
นวัตกรรมพลังงานเพื่ออนาคต
ลวดเชื่อม Magna สำหรับงานเชื่อมคุณภาพ เกรดพรีเมียม
ลวดเชื่อม Magna สำหรับงานเชื่อมคุณภาพ เกรดพรีเมียม
เทคโนโลยีเพื่อนาคต
เทคโนโลยีเพื่อนาคต
เครื่องมือสำหรับงานช่าง
เครื่องมือสำหรับงานช่าง
บริการบำรุงรักษา
บริการบำรุงรักษา
previous arrow
next arrow

CERTIFICATE OF CONFORMANCE - ALLERGEN FREE

Allergens หมายถึงสารก่อภูมิแพ้ สารอาหาร (nutrient) ที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ มักเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนที่ทนต่อความร้อน ทนต่อการย่อยในระบบทางเดินอาหาร เช่น การย่อยด้วยกรดในกระเพาะอาหาร และเอนไซม์ในลำไส้เล็ก

อาหารที่ถูกกำหนดว่าเป็นสารก่อภูมิแพ้

 

การจัดการกับอันตรายของอาหารก่อภูมิแพ้ในอุตสาหกรรมอาหาร

    การจัดการหรือควบคุมอาหารก่อภูมิแพ้ในอุตสาหกรรมอาหารได้ เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเกิดอันตราย หรือมีการปนเปื้อนอย่างไม่ตั้งใจเกิดขึ้น สามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

 • การทบทวนและวิเคราะห์อันตรายในระบบ HACCP ของวัตถุดิบรับเข้า ก่อนที่จะผลิตและสามารถประเมินความเสี่ยงและการจัดการกับ
  วัตถุดิบที่มีสารก่อภูมิแพ้ได้อย่างถูกต้อง
 • การปนเปื้อนข้ามในระหว่างกระบวนการและการทำความสะอาด ควรที่จะพิจารณากระบวนการผลิตว่าสายการผลิตใดที่มีส่วนประกอบของสารก่อภูมิแพ้ และไม่มีสารก่อภูมิแพ้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการผลิตที่จะไม่มีโอกาสของการปนเปื้อนข้าม หรือการจัดการในระหว่างการเปลี่ยนสูตรผลิต ต้องมีระบบการเปลี่ยนหรือการทำความสะอาดที่จะมั่นใจว่าสารก่อภูมิแพ้ไม่ตกค้างก่อนที่จะเปลี่ยนสูตรใหม่ และต้องการมีการทวนสอบด้วยวิธีทางห้องปฏิบัติการ เช่น Bioluminescence testing หรือ Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA) 
  เพื่อให้มั่นใจมากขึ้น ส่วนเครื่องมือสำหรับการทำความสะอาด ควรบ่งชี้และแยกกันอย่างชัดเจน
 • การจัดการกับสินค้าที่นำมาผลิตใหม่ ( Rework ) ต้องมั่นใจว่าจะไม่นำผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการนำมาผลิตใหม่และมีสารก่อภูมิแพ้มา
  ใช้ในการผลิตสูตรที่ต้องการปลอดสารก่อภูมิแพ้
 • การอนุมัติผู้ขาย ( Supplier approval ) เลือกผู้ขายที่ระบบการจัดการภายในที่ดี ก่อนการอนุมัติอาจจะมีการตรวจสอบโรงงานผู้ขาย 
  เพื่อให้มั่นใจถึงการจัดการกับสารก่อภูมิแพ้ที่มีประสิทธิภาพ
 • ความตระหนักในเรื่องอาหารก่อภูมิแพ้ ควรมีการฝึกอบรมให้พนักงานรู้จัก และตระหนักถึงอาหารก่อภูมิแพ้ การจัดการและรู้ถึงอันตราย
  ของอาหารก่อภูมิแพ้ที่จะส่งผลต่อผู้บริโภค
 • ฉลาก ต้องมีการระบุสารก่อภูมิแพ้ที่ใช้ในสูตรการผลิตให้ผู้บริโภคทราบ เพื่อที่จะได้เกิดความระมัดระวังในการเลือกซื้อและบริโภค 
  อีกทั้งยังเป็นกฎหมายในหลายๆ ประเทศ

 

ติดต่อเรา

Image

gbiz logo 01

   บริษัท กรีนบิซ (ไทยแลนด์) จำกัด

       428/62 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน
       เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
       โทร : 02-010-6626, 061-945-9192
       แฟกซ์ : 02-010-6626 กด 10
       อีเมล : gbizoffice@gmail.com